zaloguj się w panelu klienta

Wypróbuj za darmo

Jak było ?

How was it ?

Dlaczego oni/one były w Brazylii ?

Why Were they in Brazil ?

Kiedy on był wczoraj w pracy ?

When was he at work yesterday ?

Gdzie byłeś/liście w zeszłym roku ?

Where Were you last year ?

Czy to było trudne ?

Was it hard ?

Czy oni/one były w Brazylii 10 lat temu ?

Were they in Brazil 10 years ago ?

Czy on był w pracy wczoraj ?

Was he at work yesterday ?

Czy byłaś/yście w Londynie ?

Were you in London ?

Nie było łatwo

It wasn't easy

Oni/One nie byli/ły w Brazylii 10 lat temu

They weren't in Brazil 10 years ago

Nie byliśmy/łyśmy w kinie

We weren't in the cinema

On/Ona nie był/a w domu zeszłej nocy

He/She wasn't at home last night

Nie byłeś/liście w Londynie

You weren't in London 

Nie byłem/am w pracy wczoraj

I wasn't at work yesterday

Oni/One byli/ły w Brazylii 10 lat temu

They were in Brazil 10 years ago

Byliśmy/łyśmy w kinie w ostatni weekend

We were in the cinema last weekend

On/Ona był/a wspaniały/a

He/She was awesome

Byliście/łyście w Londynie w zeszłym roku

You were in London last year

Byłem/am w pracy wczoraj

I was at work yesterday

22 września 2023

Past Simple - podstawowy czas przeszły w języku angielskim

Nie chodziliśmy/łyśmy do szkoły

We didn't go to school

Oni nie grali w piłkę wczoraj

They didn't play football yesterday

Nie pracowałem 5 lat temu

didn't work 5 years ago  

On nie spał dobrze ostatniej nocy

He didn't sleep well last night  

Co cię tu sprowadziło ?

What brought you here ?

Kto z tobą gadał ?

Who talked to you ?

Kiedy chodziliśmy/łyście do szkoły ?

When did we go to school ?

Jak oni/one się tam dostały ?

How did they get there ?

Dlaczego ona płakała wczoraj ?

Why did she cry yesterday ?

Gdzie mieszkałaś/yście 5 lat temu ?

Where did you live 5 years ago ?

Co ja powiedziałem ?

What did I say ?

Czy on pracował w szpitalu

Did he work in hospital ?

Czy ona mieszkała we Francji ?

Did she live in France ?

Czy oni/one mieli/miały psa ?

Did they have a dog ?

Czy pojechałeś/liście do Londynu ?

Did you go to London ?

 Oni/One byli/były

 They were

 Wy byliście/łyście

 You were

 My byliśmy/łyśmy

 We were 

 On/Ona/Ono był/a/o

 He/She/It was

 Ty byłeś/aś

 You were

 Ja byłem/am

 I was 

Oni/One miały uroczego psa

They had cute dog

To poszło źle

It went wrong

Odrobiliśmy zadanie domowe zeszłej nocy

We did our homework last night

Mówiłem po francusku, kiedy byłem młody

I spoke french when I was young.

Wolałyśmy angielski w szkole

We preferred English at school

To przestało działać

It stopped working

Upuściłeś swój portfel

You dropped your wallet

Oni/One studiowali/ły w Londynie

They studied in London

Ona płakała przez cały dzień wczoraj

She cried all day yesterday

Próbowałem zadzwonić do ciebie

I tried to call you

Oni/One zaczęli/ły pracować

They started to work

Dobrze bawiliśmy się na naszej imprezie

We enjoyed our party  

To we mnie umarło

It died inside me

On/Ona przeprowadziła się do Londynu 

He/She moved to London

Otrzymałeś/liście list ostatniego tygodnia

You received letter last week

Pracowałem wczoraj do późna

I worked late yesterday

Oni/One mieszali/ły w Londynie

They lived in London

On/Ona mieszkała w Londynie w 1995

He/She lived in London in 1995

Mieszkałeś/liście w Londynie

You lived in London 

Mieszkałem w Londynie 10 lat temu

I lived in London 10 years ago

Wiadomości wstępne

 

Past simple, czyli czas przeszły prosty, jest jednym z podstawowych czasów w języku angielskim. Pozwala nam opisywać wydarzenia i akcje, które miały miejsce w przeszłości. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu czasowi i jego zastosowaniu.

 

Zastosowanie

 

Past simple używamy do opisywania wydarzeń, które zaczęły się i zakończyły w przeszłości. Możemy go stosować w opowiadaniach, relacjach z podróży czy opisach wydarzeń historycznych. Na przykład: "I visited Paris last summer" (Odwiedziłam Paryż zeszłego lat) lub "She studied English when she was in college". (Ona studiowała angielski kiedy była na collegu. W teorii Past simpe nie ma żadnego związku z teraźniejszością. Wydarzenia z przeszłości mające związek z teraźniejszością powinniśmy opisywać uzywając czasów Present Perfect albo Present Perfect Continuous. W praktyce jednak nie ma to większego znaczenia. W Stanach Zjednoczonych zastosowanie czasu Past simple jest szersze. Każde wydarzenie z przeszłości możemy opisać za pomocą Past simple.

 

Tworzenie

 

Tworzenie Past simple jest dość proste. Sama konstrukcja nie jest skomplikowana. Potrzebny nam jest czasownik w II formie i podmiot wykonujący czynność. Aby zdanie miało większy sens przyda nam się jeszcze dopełnienie. 

 

Podmiot + II forma Czasownika + dopełnienie

 

Dobra wiadomość ! Czasownik nie odmienia się. Będzie zawsze taki sam w każdej osobie. Przykład :

 

  

 

 

 

 

 

 

Tworzenie II formy czasownika

 

Tworzenie czasownika w II formie wydaje się nie być skomplikowane na podstawie powyższych przykładów. Wystarczy dodać końcówkę -ed albo -d i mamy II formę. Tak się dzieje w przypadku czasowników regularnych. Przyjrzyjmy się innym przykładom :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku, gdy I forma czasownika kończy się na -y, po spółgłosce wtedy nasz czasownik ma końcówkę - ied. Przykłady - cry, try, study :

 

 

 

 

 

 

W przypadku, gdy I forma czasownika jest jednosylabowa zakończona na spółgłoskę (z wyjątkiem końcówki -w, -x, -v) i gdy w czasowniku 2 sylabowym I formie akcentujemy drugą sylabę, wówczas podwajamy pierwotną końcówkę. Przykłady - drop, stop, prefer :

 

     

     

 

 

 

 

 

Czasowniki nieregularne

 

Past simple byłby prosty gdyby nie czasowniki nieregularne, których jest sporo. Niestety zła wiadomość jest taka, że większość powszechnych najczęściej używanych czasowników w Past simple jest właśnie nieregularna. Nie pozostaje nic innego jak nauczyć się ich na pamięć. Czasowników nieregularnych w języku angielskim jest szacunkowo ok. 250. My wyróżniliśmy nieco ponad 60 naszym zdaniem najbardziej powszechnych. Listę znajdziecie tutaj. My zademonstrujemy na kilku najważniejszych czasownikach nieregularnych - do --> did, have --> had, go --> went, speak --> spoke :

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytania ,,czy"

 

Aby utworzyć ,,pytanie czy" w języku angielskim w czasie Past Simple musimy do operatora ,,do" zastosować drugą formę czyli ,,did" i uwaga ! czasownik wraca nam do pierwszej formy po użyciu ,,did". Sprawa prosta zamiast ,,do" ,,did" i mamy ,,pytanie czy" odnoszące się do przeszłości. W każdej osobie będzie tak samo

 

Did + Podmiot + Czasownik (I forma) + dopełnienie

 

Kilka przykładów :

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytania szczegółowe

 

Wiedząc już jak tworzyć pytania ,,czy" będzie nam łatwo zadawać pytania szczegółowe. Wszystko co musimy zrobić to wstawić ,,słówko pytające" przed operatorem ,,did". I tak samo po ,,did" pierwsza forma czasownika

 

Słówko pytające + Do/Does + Podmiot + Czasownik (I forma)

 

Kilka przykładów :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W czasie Past Simple w pytaniu o podmiot możemy uprościć sprawę. Uproszczona forma będzię wyglądała następująco : Słówko pytające + II forma czasownika + dopełnienie. Słówko pytające pełni nam tutaj funkcje podmiotu. Przykład :

 

 

 

 

 

Przeczenia

 

Aby utworzyć przeczenia w języku angielskim w czasie Past Simple, musimy między podmiotem a czasownikiem wstawić II formę od ,,don't (do not)" czyli ,,didn't (did not)" I podobnie jak w pytaniach tutaj ,,didn't" kasuje nam II formę czasownika i powracamy z czasownikiem do I formy. W każdej osobie przeczenie będzie tak samo :

 

Podmiot + didn't + Czasownik (I forma)

 

Kilka przykładów :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was i were 

 

Was i were są formami przeszłymi od czasownika ,,to be". Nie wspominalibyśmy o tym osobno gdyby owy czasownik nie rządziłby się własnymi prawami. Jak zdążyliście zauważyć jest on nieregularny. Odmiana w czasie Past Simple wygląda następująco

 

 

 

 

 

 

Przyjrzyjmy się kilku przykładowym zdaniom :

 

 

s

 

 

 

 

 

 

Was/were - Pytania ,,czy''

 

Pytania ,,czy" z czasownikami was/were podobnie jak w Present Simple tworzymy przez inwersje czyli zamianę podmiotu z orzeczeniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was/were - Pytania szczegółowe

 

Pytania szczegółowe tworzymy zaczynając od słówka pytającego + was/were + podmiot + dopełnienie. Czyli tak naprawdę was/were ląduje na miejsce did. Przykłady :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was/were - przeczenia

 

Przeczenie nie są skomplikowane. Wystarczy, że dodamy ,,not" do was/were i mamy przeczenie. W formie skróconej przybiera to postać ,,wasn't" i ,,weren't" Przykłady :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjątki

 

Oczywiście jak wszędzie są wyjątki. Nieco inaczej w czasie przeszłym zachowują się czasowniki modalne takie jak : could, might, should, must, would. Zastosowanie czasowników modalnych w przeszłości opisujemy w oddzielnym artykule.

 

Podsumowanie

 

Past simple to jeden z najważniejszych czasów w języku angielskim. Jeżeli chcemy posługiwać się tym językiem płynnie, warto nauczyć się go dobrze i umieć go stosować w różnych kontekstach. Inaczej będzie nam ciężko wyrazić przeszłość.

 

Sebastian Ostrowski

Wolschool

 

<<< Powrót

Copyright © 2023 | Wolschool | Stworzono i wykonano w kreatorze Webwave | Google icons by Icons8

Napisz wiadomość do biura obsługi klienta wolschool

Sebastian Ostrowski Wolschool

ul. Marca Polo 45/6, 51-504 Wrocław

NIP : 8992530448 REGON : 526105980

Przejdź do instagrama Wolschool
Przejdź do facebook Wolschool

Języki

 

🇬🇧 Angielski 

🇩🇪 Niemiecki 

🇪🇸 Hiszpański 

🇫🇷 Francuski 

🇵🇱 Polski 

🇳🇴 Norweski 

🇸🇪 Szwedzki 

🇩🇰 Duński 

🇳🇱 Niderlandzki 

Przedmioty

 

🇵🇱 Język polski

📐 Matematyka

💡 Fizyka

⚗️ Chemia

🌳 Biologia

🌍 Geografia

🏛️ Historia

👨‍👩‍👧‍👦 WOS

💻 Informatyka